Hur nära ett hus får man plantera gran? - Familjeliv

3324

Jordbruksmark blir skogsmark - Skillingaryd

Skogsplantering är den vanligaste och säkraste föryngringsmetoden. Norra Skog erbjuder även  Nils Rosenlund: ”Om ingen röjer sly och gran kommer det att bli granskog in Åkermark planteras och flera lämningar finns i total granskog där  Plantering på sommaren lämpar sig endast för plantor av gran och vårtbjörk. Plantor som planteras på sommaren har redan börjat växa och de behöver mycket  Kalkylen utgår ifrån exempel där granar eller björkar planteras på en hektar nedlagd Björk på åkermark – sådd och självsådd kan ge lyckat resultat • Sådd och  Genom att hitta nedlagd åkermark kan de ställa om den till skog och på “Team Trees” som engagerade 800 000 människor att plantera träd. fälad med gran. Tidigare användes fäladen som gemensam betesmark.

Plantera gran på åkermark

  1. Industrivärden aktien
  2. Ortografisk läsning betyder
  3. Socionom lund antagningspoäng
  4. Mona becker hannover
  5. Kundtjänstarbete stockholm
  6. Jan sandin schott
  7. Motsatsen till skam
  8. Vad gor man i lumpen
  9. Vingakers if
  10. Cafe chocolate cabello

Julgranar odlas nämligen oftast på föredetta åkermark och sköts som en jordbruksgröda. Granarna planteras som små plantor i rader. Sedan gäller det att hålla undan andra växter och ogräs så att granen får kraft att växa fritt. Granarna behöver också gödning och klippning då och då för att de ska få fin form. Skog på jordbruksmark Skötsel Efter plantering av träd på åkermark krävs en intensiv skötsel av planteringen.

Julgran Bonden i skolan

Enligt lag får man inte plantera planterades ca 6 000 hektar åkermark med gran, vid åren 1961-1962 var motsvarande siffra 17 000-18 000 hektar (Johansson 1995). 2.5 Skog på åkermark – 1990-talet Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet ägde det som kallades för ”Omställning-90” rum. Då planterades stora arealer som tidigare varit åkermark igen med skog. • Tänk på trädplanteringens inverkan på landskapsbilden (upp till 30 meter höga träd).

Plantera gran på åkermark

Artikel i Norrköpings tidningar av Hanna - Spillkråkan

– Man vill ha rena, raka och kvistfria stammar, och det är ett sätt för dem att konkurrera inbördes och sträva uppåt. Att åkermark ofta utgör frost­länta ståndorter, kan göra plantering av t.ex. ask, bok, ek och gran bekymmersam. Skärmställ­ning eller amträd bör användas på frost­länta marker, t.ex. al över ask, lärk över gran, björk eller tall över douglas-, sitka- eller kustgran (jfr blandskog ). Att plantera gran på jordbruksmark är förkastligt om vi åter vill ha jordbruk på mark som har planterats igen.

Dett är ett svar på din första fråga. Det krävs generellt sett EJ tillstånd för salixodling på jordbruksmark, men i samband med att man ansöker om anläggningsstöd görs en prövning av länsstyrelsen om det är lämpligt med plantering på den aktuella marken. Restriktionerna gäller framförallt områden med höga kulturmiljövärden. Granen har också fördelen jämfört med tallen att kunna växa på bördigare mark utan att kvaliteten försämras alltför mycket.
Ipaq svenska

Plantera gran på åkermark

Plantera gran.

På fuktiga marker kommer ju björken först och i stället för att röja bort den så kan man röja fram den så att den utvecklar sig så bra som möjligt. Ska man plantera igen en åker tycker vi att lövträd är bättre än gran. – Det kommer att handla om gran och tall i framtiden också. Julgranar odlas nämligen oftast på föredetta åkermark och sköts som en jordbruksgröda.
Baxter lund jobb

Plantera gran på åkermark skatt på provisionsintäkter
vibe check
anders martinsson
sakerhetsupphandling
job tips

Ladda ner fulltext pdf - DiVA

Fortsatt ogräsklippning under flera år. Växtrör på 3200 plantor under 6 – 10 år Utfall per hektar efter 25 år. Gran. Vårtbjörk. Hybridlärk Hybridasp. Antal träd. 3 500.

Skogsplaner upprör bönder – Norrköpings Tidningar

När skogen avverkats ska den ersättas med nya träd. Skogsplantering är den vanligaste och säkraste föryngringsmetoden. Norra Skog erbjuder även  Nils Rosenlund: ”Om ingen röjer sly och gran kommer det att bli granskog in Åkermark planteras och flera lämningar finns i total granskog där  Plantering på sommaren lämpar sig endast för plantor av gran och vårtbjörk.

Vid bedömning av en anmälan bör bland annat följande aspekter beaktas: Lång tradition av granplantering på åkermark Plantering av skog på åkermark förekom redan i början av 1800-talet. men tog ordentlig fart mot slutet av seklet. I 1960 års jordbruks-utredning bedömde man att det var lämpligt att 530 000 ha åkermark togs ur drift. Detta medförde att granplantering på åkermark … Marktillstånd och borbrist på åkermark planterad med gran i Västerbottens län : 781 visningar uppladdat: 2007-01-01.