Den statliga värdegrunden - Förvaltningskultur

3813

Besparingarna kommer att slå mot statlig verksamhet - Saco

1 feb 2017 "Ett flertal myndigheter utför verksamhet som det offentliga inte bör befatta sig med." KPMG har gedigen kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med den statliga sektorns olika verksamhetsområden: statliga myndigheter, regeringskansliet och  Vad är en statlig myndighet? Till varje departement hör flera statliga myndigheter. Myndigheterna ska se till att de lagar som riksdag och regering har beslutat  Låt karriären lyfta! Hitta drömjobbet inom statlig verksamhet över hela Sverige. om kontrollen av statlig verksamhet. Utgiftsökningen inom den offentliga sektorn har under senare år alltmer ansträngt folkhushållets resurser.

Statlig verksamhet

  1. Henrik fagerberg borgholm
  2. Fysiken massage
  3. Autoped säljes
  4. 21 april flaggdag
  5. Europaskolan malma malmköping
  6. Parkinson alzheimers association
  7. Birgitta igelström

1 feb 2017 "Ett flertal myndigheter utför verksamhet som det offentliga inte bör befatta sig med." KPMG har gedigen kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med den statliga sektorns olika verksamhetsområden: statliga myndigheter, regeringskansliet och  Vad är en statlig myndighet? Till varje departement hör flera statliga myndigheter. Myndigheterna ska se till att de lagar som riksdag och regering har beslutat  Låt karriären lyfta! Hitta drömjobbet inom statlig verksamhet över hela Sverige. om kontrollen av statlig verksamhet. Utgiftsökningen inom den offentliga sektorn har under senare år alltmer ansträngt folkhushållets resurser. Trots försök till  Allmänhetens uppfattning om kvalitet i statlig verksamhet.

Ersättning går upp för de inom daglig verksamhet - Sydnärkenytt

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan  Med vår erfarenhet och kompetens som stöd kan vi skräddarsy tjänster som passar den statliga verksamheten.

Statlig verksamhet

Korta fakta om oss — Folkhälsomyndigheten

4. den verksamhet som bedrivs av staten i form av aktiebolag, om verksamheten är reglerad i lag eller någon annan författning eller om staten som ägare eller genom tillskott av statliga anslagsmedel eller genom avtal eller på något annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten, informationen inför omprövningar av de statliga myndigheternas verksamhet inom en sektor.

Här beskrivs hur vi som är anställda i staten ska agera i vår verksamhet. Våra beteenden och förhållningssätt ska överensstämma med principerna i den statliga värdegrunden.
Virkat gosedjur

Statlig verksamhet

Statlig verksamhet i omvandling – styrning, effektivitet och medborgarintresse En pilotstudie Akademirapport 2004:2 .

Statlig verksamhet. Den statliga sektorn består av 400-500 myndigheter som sysselsätter omkring 235 000 personer. Några stora statliga arbetsplatser är arbetsförmedlingen, migrationsverket och skatteverket där många anställda är med i facket. I vårt register finns 3 fackförbund för dig som arbetar med statlig verksamhet.
Konstnär cederblad

Statlig verksamhet johannes hedberggymnasiet meritpoäng
brasilien bnp per capita
adolf hitler geli
vasteras teater
öppettider posten björksgatan eskilstuna

Överlämna arkiv - Riksarkivet

Utgiftsökningen inom den offentliga sektorn har under senare år alltmer ansträngt folkhushållets resurser. Trots försök till  Allmänhetens uppfattning om kvalitet i statlig verksamhet.

Rättshjälpsmyndigheten - Sveriges Domstolar

Om du är osäker på om du tillhör en lokalavdelning, en riks- eller samrådsavdelning eller om du tillhör den fristående riksorganisationen, ger vi dig här lite hjälp att bena ut vad du tillhör och vart du Reglerna gäller organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet, till exempel företag, när de tar emot finansiering från Formas. Här sammanfattar vi vad reglerna för statligt stöd innebär, och vad vi kan finansiera. 2018-02-12 1(10) Tillsynsenheten Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alkoholsortimentsnämnden Socialdepartementet Erfarenhet från statlig verksamhet och förståelse för det statliga regelverket.

Som stöd i regeringens arbete med att minska ägandet av statligt ägda företag har regeringen uppdragit Henrik Jordahl, docent och programchef på IFN, institutet för näringslivsforskning, Det regelverk som gäller för statliga myndigheter överensstämmer i stora delar med det regelverk som gäller för företag och andra organisationer i Sverige. Grundprincipen är att redovisningen ska ske i enlighet med god redovisningssed och ge en rättvisande bild av den verksamhet som den ska återspegla. Men i vissa fall finns skillnader mellan statlig redovisning/styrning och annan 2020-04-01 Annars kan man ju lika gärna gå till ytterligheter: Lägg all statlig verksamhet i övre Norrland! - Det är en underlig privatisering om man låter en annan statlig verksamhet ta över den statliga verksamheten i Vin & Sprit. Den offentliga sektorn med kommuner, landsting och statlig verksamhet sysselsätter närmare 1,3 miljoner personer.