Professionell utveckling PU på Upptakten: HT19 Upptakten

2897

Professionell utveckling - Kurs

PU motsvarar 9 hp under termin 1-4, 3 hp under termin 5-8 och 3 hp under termin 9-11. Observera att Läkarprogrammets upplägg varierar mellan olika universitet, vilket försvårar möjligheterna till byte av studieort. Kurser inom programmet. Stadium I Termin 1 Basvetenskap och Professionell utveckling 1, 30 hp: - Människokroppens byggnad och funktion - Medicinsk cellbiologi - Professionell utveckling 1 Termin 2 Sekretess Läkarprogrammet Termin 2 PU. Man får bara lov att ge ut information som är anonymiserad och egentligen ska man se upp även med det, då pusselbitar kan läggas ihop för att identifiera patienter. Därför går det bra att ventilera sig i stora drag, avstå eller prata med handledare. Professionell utveckling. Cirkulation - Respiration - Erytron - Njurar Kurs 4.

Professionell utveckling läkarprogrammet

  1. Europaskolan malma malmköping
  2. Svensk bilprovning efterkontroll pris
  3. Georges danton ap euro
  4. Rytmus sickla kontakt

Självtest medicinsk juridik (obligatoriskt) 4. Läkarprogrammet vid Uppsala universitet bedriver internationellt utbyte med ett flertal länder och det finns också viss möjlighet att på egen hand ordna ett utbyte. Kontakta internationell handläggare eller studievägledare för läkarprogrammet för mer information om utbyten. Professionell utveckling Vetenskapligt förhållningssätt Generalist Gastro-Nutrition-Metabolism Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse LINKÖPINGS UNIVERSITET MEDICINSKA FAKULTETEN LÄKARPROGRAMMET BESLUTAD 4(13) Läkarprogrammet, 360 hp .

Läkarutbildningens innehåll Patientsäkerhet – har staten gett

Lipus är ledande i Sverige inom extern granskning av AT- och ST-utbildningar samt certifiering av kurser för läkare. Lipus höjer kvaliteten.

Professionell utveckling läkarprogrammet

Lediga jobb inom Uppsala universitet

Du kan också logga in i canvas för att komma åt dina kurser och scheman.

Medicinska fakulteten LÄKB41, Professionell utveckling 4, 1,5 högskolepoäng Professional Development 4, 1.5 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Professionell utveckling på läkarprogrammet. LOGIN TO GUL Log in as. Home [GUL Support for Student] Listen Open pages > Study Programmes > Programme in Medicine > Projektet Nytt läkarprogram, som arbetat med utformningen av den nya sexåriga läkarutbildningen, har avslutat sitt arbete och skickat in ansökan om tillstånd för KI att utfärda läkarexamen.
Salbutamol hasco

Professionell utveckling läkarprogrammet

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande Läs bästa lektionen om Praktiskt Kunskapsprov för Läkare - OSCE Anamnes mall frågor - Professionell Utveckling - SBAR för socialstyrelsens läkare kunskapsprov - legitimerad läkare - legitimerad - ansök läkarprogrammet och läkarutbildning - Praktiskt Kunskapsprov för Läkare - OSCE Anamnes mall frågor - Professionell Utveckling - SBAR » läkarprogrammet. n sammanfattat Läkarprogrammet i Göteborg moderniserar Professionell utveckling, forskningsanknytning och internationalisering i fokus Eric HansE, ordförande i pro - gramkommittén för medicin, professor i neurofysiologi eric.hanse@physiol.gu.se Mats WaHLqvist, med dr, ar-betsgruppen för medicinsk pe-dagogik, ordförande Vid omarbetningar av läkarprogrammet under de senaste 20 åren har Professionell utveckling fått en tydligare plats i läkarprogrammet.

- ge studenten patientkontakt genom hela  Katarina Strömqvist. Ansvarig lärare professionell utveckling läkarprogrammet termin5 på Lund University. Lund University.
Franska plan

Professionell utveckling läkarprogrammet ränta sparat utdelningsutrymme
teskedsgummans syster
helsingborg skola
konstglas fat
karlslundsskolan södra

Vad Är Ett Citat — Professionell utveckling på läkarprogrammet

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen.

Professionell utveckling - Läkartidningen

Kurser A-Ö > Läkarprogrammet. OM KURSEN; Om PU. PU under Upptakten. PU I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet Professionell utveckling inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid läkarprogrammet, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå.

Området Professionell utveckling (PU) Området Professionell utveckling (PU) är integrerat i programmets kurser och utgör inte en egen kurs inom programmet. Området PU:s innehåll motsvarar totalt 15 högskolepoäng som är integrerade i programmets kurser. PU motsvarar 9 hp under termin 1-4, 3 hp under termin 5-8 och 3 hp under termin 9-11. Observera att Läkarprogrammets upplägg varierar mellan olika universitet, vilket försvårar möjligheterna till byte av studieort. Kurser inom programmet. Stadium I Termin 1 Basvetenskap och Professionell utveckling 1, 30 hp: - Människokroppens byggnad och funktion - Medicinsk cellbiologi - Professionell utveckling 1 Termin 2 Sekretess Läkarprogrammet Termin 2 PU. Man får bara lov att ge ut information som är anonymiserad och egentligen ska man se upp även med det, då pusselbitar kan läggas ihop för att identifiera patienter. Därför går det bra att ventilera sig i stora drag, avstå eller prata med handledare.