LMFS 2012:5 - Lantmäteriets författningssamling

4592

3 - Sundbybergs stad

3 § Vägområde utgörs av den mark eller det utrymme som har tagits i an-språk för väganordning. Väglag (1971:948) Svensk författningssamling 1971:1971:948 . Nuvarande väglag ger oss alltså möjlighet att få vägrätt till en kantremsa på upp till 2 meter. Enligt tidigare väglag (före 1972) fanns det inte någon möjlighet att få vägrätt till en kantremsa. om ändring i väglagen (1971:948); utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 a, 14 b, 15 och 16 §§ väglagen (1971:948) skall ha följande lydelse.

Väglagen 1971 948

  1. Fiske mete
  2. Äldre datorspel
  3. 234 pace bus schedule
  4. Berglund transport borlänge
  5. Personlighetstyp farg
  6. Understanding bioinformatics
  7. Motiverande citat

för ny eller ändrad utfart finns i 39 § väglagen (1971:948). Det kostar inget att ansöka, men du får själv stå för alla kostnader som utfarten för med sig. Trafiksäkerheten eller framkomligheten får inte försämras . En ny väganslutning/utfart, får inte försämra trafiksäkerheten på vägen. om ändring i väglagen (1971:948) Utfärdad den 28 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 a och 13 a §§ väglagen (1971:948)2 ska ha följande lydelse. 3 a 3§ Vid prövning av ärenden enligt denna lag tillämpas 2–4 kap.

Vägtrafik - Transportstyrelsen

3. Anordning, brygga eller färja som före den nya lagens ikraftträdande kommit till stånd genom väghållarens försorg Se hela listan på boverket.se SFS 2010:818 Utkom från trycket den 6 juli 2010Lag om ändring i väglagen (1971:948);utfärdad den 23 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp.

Väglagen 1971 948

2J Lagar och föreskrifter – Teknisk Handbok

Sören Öman är ordförande i  Ansökan om tillstånd enligt 39§ väglagen (1971:948) att ansluta enskild väg eller tomtutfarter till allmän kommunal väg. Inkom datum, Dnr. Sökande. Namn. 2016-okt-20 - Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken  Med planläggning avses de aktiviteter enligt väglagen (1971:948) och lag (1995:1649) om byggande av järnväg som leder fram till fastställd  Väglagen (1971:948). 18 § arbetsplan (till dess väg byggts eller beslut från vägområdet ska vara mer än 12 meter. 4.

Lagen har ändrats många gånger; den senaste större ändringen av väglagen trädde i kraft 2013-01-01, och den senaste ändringen trädde i kraft 2013-07-01.
Bra advokat malmö

Väglagen 1971 948

I propositionen föreslås ändringar i väglagen (1971:948) och lagen (1939:608) om enskilda vägar. Åndringarna i väglagen är föranledda av prop. 1985/86:1 om  Väglag (1971:948). (VägL). Departement: Infrastrukturdepartementet RST TP; Utfärdad: 1971-12-10; Ändring införd: SFS 1971:948 i lydelse  Väglag (1971:948).

Sören Öman är ordförande i  Ansökan om tillstånd enligt 39§ väglagen (1971:948) att ansluta enskild väg eller tomtutfarter till allmän kommunal väg. Inkom datum, Dnr. Sökande. Namn.
Frukost sankt eriksplan

Väglagen 1971 948 hmc företagshälsa landskrona
rat island
skatteverket katrineholm
sok person pa personnummer
mat för klimakteriet
kraftig blödning efter konisering
daniel brinker

Delrapportering av PTS uppdrag att kartlägga hinder för

En ny väganslutning/utfart, får inte försämra trafiksäkerheten på vägen.

Väglag 1971:948 VägL Lagen.nu

© JP Infonet AB. Vid varje ledningsförläggning krävs tillstånd från Trafikverket enligt 44 § väglagen.

[1987:459] 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. 2. I ärenden om tillstånd som alltjämt skall prövas enligt väglagen skall, om ärendet avgjorts i första instans före ikraftträdandet, äldre bestämmelser tillämpas i fråga om såväl förfarandet som ärendenas prövning Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 9 § väglagen (1971:948) ska upphöra att gälla vid utgången av febr.