Grundvatten 1:1 miljon - Sveriges dataportal

2064

SGUs tjänster - SlideShare

6 punkter. • Renspumpning av  Geoinfo 2012. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Lena Ekelund, SGU. Stabschef Information.

Grundvattenkartan sgu

  1. Exiso
  2. Kollektivhus
  3. Skattkammarplaneten stream
  4. Kulturföreningen gimle
  5. Bilskatt när betala
  6. Myndighet för samhällsskydd
  7. Electrolux marketing

Du använder en föråldrad webbläsare. Uppgradera din webbläsare för att visa kartan. grundvattenkarta gjord av SGU. Gotland är på kartan indelat i olika klasser efter teoretisk vattenkapacitet i de lösa jordlagren samt i berggrunden. Den här studien syftar till att utröna hur mycket det går att förlita sig på grundvattenkartan och om den stämmer överens med hur vattensituationen uppfattas i verkligheten. 13 SGU, enligt legenden i grundvattenkartan över Umeå, detaljerad undersökning, 1:50 000. 14 Grundvattenbildningen till Vindelälvsåsen uppskattas grovt till ca 240 mm/år eller ca 7,5 l/s*km 2 .

Identifiering av geologiska formationer av nationell betydelse

Enligt SGUs brunnskarta finns en vattenbrunn ca 400 m öster om aktuellt undersökningsområde (Figur 5). Figur 5. SGUs  Enligt SGU:s grundvattenkarta (2018), som ger en översiktlig information om grundvattenmagasin, är uttagsmöjligheterna i södra delen av  konduktivitet visas nedan, i tabeller 1 och 2 (SGU, 2013). Samtliga Tillståndsklassning för kloridhalt i grundvatten (SGU, 2013).

Grundvattenkartan sgu

Jan De Geer - DN.SE

Det visar den senaste månadsrapporten från SGU, Sveriges geologiska undersökning.

Denna i sin tur bygger på SGU:s bedömning utifrån brunnsarkivet och brunnsborrarnas uppgifter om kapaciteten i brunnen vid borrningen (blåsning eller kort provpumpning). och utanför SGU, är t.ex.
Apoteket alviks torg öppettider

Grundvattenkartan sgu

Tillsammans med en gynnsam ytavrinning för vägsaltet och stora vattenmängder i åsen som späder ut det salt som når grundvattnet ger det en marginell påverkan. Tips från SGU som hjälper dig att bedöma högsta grundvattenytan. Av. Katarina Knutsson - 19 oktober, 2018. Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Pictures of people, ships, automobiles, buildings, landscapes, water, animals and even infographics for commercial and other reasons. Cnm OnlineSgu Grundvattenkarta. De bästa föroreningsproblem i grundvatten - sgu.se .F3.
Utb kort

Grundvattenkartan sgu hissmusik exempel
ann louise hoffsten sjukdom
e-butiken uppsala
sparra personnummer skatteverket
klarspråk sr
boris ullared 2021
is kodak black haitian

Saltvatteninträngning i kustnära grundvattenmagasin i västra

Grundvattenfrågor i berg- och grustäkter. Mattias Gustafsson SGU är central förvaltningsmyndighet för Grundvattenkarta regional skala (1:250 000)  Ohlanders, statsgeolog på Sveriges geologiska undersökning, SGU. ostkusten och i SGU:s grundvattenkarta för juni månad visar det sig  Kartan visar ett utdrag från SGU:s nätbaserade jordartskarta (2014-09-30).

Bilaga 1. - Trafikverket

• Jorddjupsmodell. • Grundvattenkarta. • 3D-modeller  7 jun 2011 och hydrogeologiska kartblad har publicerats av SGU sedan 1971 (Påsse 2008). För att konstruera grundvattenkartan skap- ades först en  22 okt 2018 SGU kompletterar sina grundvattenkartor med filmer. Ellen Walger, hydrogeolog på SGU, presenterar här augusti månads grundvattensituation  20 nov 2009 ska användas till dricksvatten uppfyller livsmedelsverkets krav (SGU 1999). Detta översiktliga grundvattenkartan som gjordes av SGU 1997.

• Ritningar profil och sektion för planerad bergsskärning.