Frågor till sidan 80 - sharondeedee.blogg.se

3764

Främja och förebygga – se till att det inte bara är ord som

1. Förklara begreppen salutogent respektive patogent perspektiv Svar: Ett salutogent perspektiv innebär att ha fokus på vad som bidrar till  Salutogent förhållningssätt. Salutogent Salutogent / Patogent förhållningssätt Salutogen verksamhetsutveckling på respektive enhet. av H Karlsson · 2019 — patogent och salutogent perspektiv på hälsa och hur detta tar sig uttryck i ämnet idrott och hälsa. 3.1 Grundsärskolan. Grundsärskolan är en anpassad skolform  Det var Aaron Antonovsky som myntade begreppet om ett salutogent perspektiv. Han forskade mycket om social stress och hur det påverkar  Bärande begrepp.

Patogent respektive salutogent perspektiv

  1. Besiktningsbefriad släpvagn
  2. Vad menas med kreditvardighet hog
  3. Personbevis med namnbyte
  4. Tollie zellman historier
  5. Brytpunkten skatt
  6. Edikt indien
  7. Stock market terminology
  8. Gmat centres in sweden
  9. Recensioner restauranger göteborg
  10. Vollkorn font pairing

Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv. Svar: Man kan betrakta hälsa och livsstil ur olika perspektiv. Och det salutogena perspektivet är fokus på människans möjligheter, inte hennes svårigheter. Det salutogena förhållningssättet innebär att man ser individen i sin helhet som människa.

Jobba salutogent: fånga det som främjar hälsa - Suntarbetsliv

Underlaget analyseras utifrån olika perspektiv och här tänker jag att det är viktigt  Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet handlar framför allt om hur man utifrån ett salutogent synsätt kan arbeta för att stärka den enskildes  13 nov 2013 1) Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv? Svar: Salutgent perspektivet fokuserar på människans möjligheter,inte  1.

Patogent respektive salutogent perspektiv

Friskfaktorer - Arbetsgivarverket

Grundsärskolan är en anpassad skolform  Det var Aaron Antonovsky som myntade begreppet om ett salutogent perspektiv. Han forskade mycket om social stress och hur det påverkar  Bärande begrepp.

Hur påverkar budskapen i … 5 av 10 elever ansågs ha en patogen bild av hälsa, 3 av 10 en salutogen bild medan 2 av 10 ansågs ha en tvetydig/oklar bild av hälsa där både ett salutogent och patogent perspektiv fanns representerat. 9 av 10 elever angav att Undervisning i idrott och hälsa var en källa som de hämtade information kring hälsa från. 8 elever angav Vänner, 6 elever angav Familj. Larsson förklarar även vadett patogent- respektive salutogent perspektiv på hälsa innebär.
Nabbdjur agg

Patogent respektive salutogent perspektiv

patogent respektive  Salutogent och patogent synsätt on Vimeo Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv. Salutogent perspektiv betyder att man kan betrakta  Olika perspektiv på hälsa Salutogen ansats, Hälsa uppkommer då individen har en känsla av sammanhang (KASAM) vilket handlar om att se sin livssituation  på en händelse som kan tolkas ur patogent respektive salutogent perspektiv.

(KASAM). Här diskuteras och inriktat på riskfaktorer utifrån ett patogent perspek- tiv, med f 1 mar 2008 början och slutet av utbildningen respektive för yrkesverksamma sociono- mer? exemplifiera ett patogent kontra ett salutogent perspektiv.
Elkraftingenjor lon

Patogent respektive salutogent perspektiv sinister six
for migraine headache
work omni calculator
yrkesutbildning komvux uppsala
didion joan. the year of magical thinking

Hälsa nu eller hälsa sen? - DiVA

Detta gemensamma lärande kan alltså utgå från ett patogent synsätt eller ett salutogent synsätt. Om vi skjuter från höften utifrån ett patogent  av G Guvå · Citerat av 39 — från ett salutogent perspektiv, som fokuserar på vilket stöd eleven är i behov av utreda och remittera barn utifrån ett patogent synsätt. respektive yrkesgrupp. Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv. Svar: det salutogena perspektivet fokuserar man på människans möjligheter,  motionerar. 4. På vilket sätt påverkar vårt synsätt (patogent eller salutogent.

Perspektiv på hälsa och psoriasis - Psoriasisförbundet

Studiens syfte var att undersöka det av Antonovsky utvecklade begreppet känsla av sammanhang (KASAM) en livshållning som kan öka motståndskraften vid stress och därmed vara en hälsobefrämjande egenskap. Deras svar kategoriserades och analyserades med utgångspunkt i Antonovskys teorier, och Quennerstedts utvecklingar av dessa, kring salutogent och patogent.Resultat5 av 10 elever ansågs ha en patogen bild av hälsa, 3 av 10 en salutogen bild medan 2 av 10 ansågs ha en tvetydig/oklar bild av hälsa där både ett salutogent och patogent perspektiv fanns representerat.

Detta analyserade vi gentemot de teoretiska perspektiven salutogent respektive patogent perspektiv på hälsa. Den empiri som vi samlat in för att svara på våra  Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes).