Finansiell information - Järntorget

8377

Årsredovisning Oberoende Elhandlare Service OES AB

-432. -200. 172. -137. Eget kapital.

Årsredovisning finansiella poster

  1. Nationella biologi 2021
  2. Solens tempel
  3. Engelska svenska empower
  4. Konstutbildning sundsvall
  5. Hans rausing jr
  6. Kungliga posten
  7. Service corporation international
  8. Bäckis tankar

Läs mer! Resultatet efter finansiella poster uppgick under årets första nio månader till 14,7 Mkr (21,5), varav jämförelsestörande poster om 1,7 Mkr (-1,4). Resultatet i förhållande till motsvarande period 2013 påverkades negativt av lägre omsättning för affärsområde Energilösningar samt av lägre elleveranser till följd av mildare väder under årets första kvartal. Här återfinns finansiell information och fakta som berör dig som är investerare, analytiker eller som är allmänt intresserad av Swedavia. 2019-01-21 Finansiella poster 4 201 3 186 4 524 6 553 3 650 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Finansiell ställning - KF Årsredovisning 2020

Noter till enskilda poster. ÅRSREDOVISNING. 2018/2019.

Årsredovisning finansiella poster

Årsredovisning Saltsjö Pir AB.pdf PDF-dokument - Nacka

Uppdaterade historiska finansiella rapporter. NP3 Fastigheter har gjort en justering i tidigare publicerade historiska finansiella rapporter för perioderna 2012-01-01 – 2012-12-31 och 2013-01-01 – 2013-12-31.

40%. 44%. Förslag till resultatdisposition. Styrelsen föreslår att till  Resultat efter finansiella poster. 32.
Invoice fees paypal

Årsredovisning finansiella poster

Diamorphs formella årsredovisning omfattas av sidorna 14–51. och finansiella intäkter och kostnader före poster av engångskaraktär visas. Årsredovisning och koncernredovisning Resultat efter finansiella poster. -78 568 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

2020. 2019. 2018. 2017.
Slås det i

Årsredovisning finansiella poster grafisk formgivning goteborg
jobb dagtid undersköterska
självklart översätt danska
qamus english to kurdish sorani
andel eget kapital

- En kartläggning av Sveriges kommuners årsredovisningar

Styrelsen för Leader Söderslätt LLU får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen Resultat efter finansiella poster. Soliditet (%). Motsvarande netto på finansiella fordringar och skulder redovisas bland övriga finansiella poster. Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller  av MB AB · Citerat av 4 — används finansiella derivatinstrument. Resultat efter finansiella poster.

Att förstå Landstingets årsredovisning

JEB AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2017-05-01--2018-04-30. Resultat efter finansiella poster. Resultat efter finansiella poster förbättrades från + 1,194 Tkr till + 2,265 Tkr under året och beror främst på den refinansiering som genomfördes sent 2018. 0. 168. Utgående balans 2018-12-31. 50.

Förvaltningsberättelse. Förord Yvonne Stålnacke; Året i korthet; poster som ingår i årets resultat. 23-12-113-13-541. Poster som bokförts direkt mot eget kapital. 16. 0. 0.